ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490372
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020150
รหัส Obec 6 หลัก :
  490372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชอนสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchonsomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชอนสมบูรณ์
ตำบล :
  หนองม่วง
อำเภอ :
  หนองม่วง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15170
โทรศัพท์ :
  036796028
โทรสาร :
  036796028
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน พ.ศ. 2504
อีเมล์ :
  banchonsomboonschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชอนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:41:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์


นางชนิดา สุขเพราะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน