ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490385
รหัส Smis 8 หลัก :
  16020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  490385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่โสพิมพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAISOPIM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านใหม่โสพิมพ์
ตำบล :
  บ่อทอง
อำเภอ :
  หนองม่วง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15170
โทรศัพท์ :
  036795612
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2504
อีเมล์ :
  school.banmaisopim@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  --
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:02:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์


นางสีเวียง สมสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน