ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงตาลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490396
รหัส Smis 8 หลัก :
  16012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  490396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงตาลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongtanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านดงตาล
ตำบล :
  งิ้วราย
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036781052
โทรสาร :
  036781052
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/06/2521
อีเมล์ :
  dongtan1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิ้วราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงตาลวิทยา


นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน