ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระนารายณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490397
รหัส Smis 8 หลัก :
  16012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  490397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระนารายณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRANARAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท่าศาลา
ตำบล :
  ท่าศาลา
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036413111
โทรสาร :
  036412247
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กุมภาพันธ์ 2523
อีเมล์ :
  schoolpranarai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 09:44:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระนารายณ์


นางเบญจวรรณ โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน