ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลำสนธิวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490418
รหัส Smis 8 หลัก :
  16022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  490418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลำสนธิวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lamsonthiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน
ตำบล :
  หนองรี
อำเภอ :
  ลำสนธิ
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15190
โทรศัพท์ :
  036633213
โทรสาร :
  036633213
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/06/2522
อีเมล์ :
  LT.school55@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าสักชลสิทธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  134 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 11:09:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลำสนธิวิทยา


นายเผด็จ สุพันธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา
0899020091

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2