ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490419
รหัส Smis 8 หลัก :
  16022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  490419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองม่วงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongmuangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองม่วง
ตำบล :
  หนองม่วง
อำเภอ :
  หนองม่วง
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15170
โทรศัพท์ :
  036431737
โทรสาร :
  036431738
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ก.ค. 2519
อีเมล์ :
  Nongmuang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  81 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 02:26:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา


นางชูศรี คำกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน