ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610004
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  610004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระปรางค์มุนี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  praprangmunee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางประทุม
ตำบล :
  ม่วงหมู่
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  036573426
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงหมู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี


นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน