ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610006
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  610006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสังฆราชาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatSangkharachavasschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเบิก
ตำบล :
  บางมัญ
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  081-9483367
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2441
อีเมล์ :
  SangkharachavasSchool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:43:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส


นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน