ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610041
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  610041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์สังฆาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phosangkharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวัดพริก
ตำบล :
  โพสังโฆ
อำเภอ :
  ค่ายบางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16150
โทรศัพท์ :
  36597008
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  phosung@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลโพสังโฆ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:17:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม


นางดวงใจ สุขสบาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน