ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโสภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610047
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  610047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโสภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsopa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกระดีแดง
ตำบล :
  โพประจักษ์
อำเภอ :
  ท่าช้าง
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  watsopa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพประจักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโสภา


นายฐพัชร์ บุญเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน