ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังขรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610053
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  610053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังขรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangkorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านวังขรณ์
ตำบล :
  โพชนไก่
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางระจัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:31:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังขรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน