ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610056
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  610056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์หอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phohom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโพธิ์หอม
ตำบล :
  เชิงกลัด
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/09/2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางระจัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:42:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม


นางวราพร เวชพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์หอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน