ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610082
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  610082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเก้าชั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkaochang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางเก้าชั่ง
ตำบล :
  บ้านหม้อ
อำเภอ :
  พรหมบุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหม้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:18:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเก้าชั่ง


นายมุนี พวงดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเก้าชั่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน