ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610085
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  610085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเก่า
ตำบล :
  บ้านหม้อ
อำเภอ :
  พรหมบุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16120
โทรศัพท์ :
  36599803
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/05/2483
อีเมล์ :
  ban.kaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านหม้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 12:57:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเก่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน