ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านลำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610103
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  610103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านลำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANLUM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านลำ
ตำบล :
  โพธิ์ชัย
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  036-560008
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/5/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:26:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านลำ


นางทวีป บรรจงเปลี่ยน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน