ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าอิฐ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610108
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  610108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าอิฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattait
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท่าข่อย
ตำบล :
  ท่างาม
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  036812424
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 เมษายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่างาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:04:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าอิฐ


นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน