ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610131
รหัส Smis 8 หลัก :
  17010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  610131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนโพธิ์
ตำบล :
  งิ้วราย
อำเภอ :
  อินทร์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16110
โทรศัพท์ :
  36581101
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิ้วราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:40:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้อย


นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน