ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสิงห์บุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610141
รหัส Smis 8 หลัก :
  17012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  610141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สิงห์บุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Singburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  บางมัญ
อำเภอ :
  เมืองสิงห์บุรี
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16000
โทรศัพท์ :
  036507171
โทรสาร :
  036507172
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ค. 2449
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 19:49:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสิงห์บุรี


นายปราโมทย์ เจริญสลุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2