ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1017610144
รหัส Smis 8 หลัก :
  17012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  610144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRISAKSUWANWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเชิงกลัด
ตำบล :
  เชิงกลัด
อำเภอ :
  บางระจัน
จังหวัด :
  สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  16130
โทรศัพท์ :
  036814585
โทรสาร :
  036814621
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/12
อีเมล์ :
  srisaksuwan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองบางระจัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2561 เวลา 15:06:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา


นายเกรียงไกร เต่าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน