ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีวิชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090001
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  090001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีวิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsriwichai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านวัดศรีวิชัย
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056411205
โทรสาร :
  056411205
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  wadsriwichai_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชัยนาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:58:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีวิชัย


นางปรางกมล ล้อจงเฮง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน