ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090002
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  090002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantamai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าไม้
ตำบล :
  ท่าชัย
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056475087
โทรสาร :
  056475050
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:44:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไม้


นายอมรเทพ เครืออนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน