ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระยาตาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090003
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  090003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระยาตาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prayatak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านกล้วย
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  091-9964953
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  prayatak.school61@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระยาตาก


นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาตาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน