ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090004
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  090004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลชัยนาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanchainat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านกล้วย
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056-411278
โทรสาร :
  056-412602
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2509
อีเมล์ :
  53anuban2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองชัยนาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:46:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลชัยนาทผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน