ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090005
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  090005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลัดดาประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laddaprachasun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านฝายน้ำล้น
ตำบล :
  บ้านกล้วย
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
   -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2504
อีเมล์ :
  ladda_school@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 16:51:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์


นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนลัดดาประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน