ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090007
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  090007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดวังเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonwatwangkian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังเคียน
ตำบล :
  นางลือ
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  087-2138454
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2505
อีเมล์ :
  wangkianschool59@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนางลือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน


นายวิเนต เลิศศิริภิญโญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน