ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางลือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090008
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  090008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนางลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNANGLUE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหมู่บ้านนางลือ
ตำบล :
  นางลือ
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056-477269
โทรสาร :
  056-477269
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  suratsound@gmil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯเมืองชัยนาท 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนางลือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14:35:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนางลือ


นายนายสุรัตน์ เครือแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน