ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090010
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  090010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratkhuanpoltepuppatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านท่าแห
ตำบล :
  หาดท่าเสา
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056475509
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:37:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์


นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน