ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090013
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  090013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหลวงพ่อขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlaungpokaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปากคลองแพรก
ตำบล :
  ชัยนาท
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056416740
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ตุลาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชัยนาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน