ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090015
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  090015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Song Khob ( Thai Mueang Anuson )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท้ายเมือง
ตำบล :
  ชัยนาท
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  0817273632
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  songkhob.chainat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลชัยนาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน