ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090016
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  090016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watfang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังไผ่่
ตำบล :
  ชัยนาท
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  0965411192
โทรสาร :
  056942552
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  bunlert25572@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลชัยนาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 12:07:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดฝาง


นายกนก กองคูณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน