ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090019
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  090019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATGNIEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดงิ้ว
ตำบล :
  ท่าชัย
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056406098
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:39:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)


นายเกรียงไกร เลื่อนสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน