ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090021
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  090021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองชัยนาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANMUANGCHAINAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขาพลอง
ตำบล :
  บ้านกล้วย
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056412681
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2479
อีเมล์ :
  anubanmuang.cnt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 22:16:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท


นายชาลี สุขสบาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน