ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090022
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  090022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADLAMWA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแหลมหว้า
ตำบล :
  เสือโฮก
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056476796
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  LW18010027@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือโฮก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:17:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมหว้า


นายเกียรติศักดิ์ แสนสีอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน