ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนรังนก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090023
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  090023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนรังนก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonrangnok School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนรังนก
ตำบล :
  เสือโฮก
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2486
อีเมล์ :
  waddonrangnok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือโฮก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 11:46:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนรังนก


นายบงกช พรหมมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนรังนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน