ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินถ่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090025
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  090025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเนินถ่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNOENTHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเนินถ่าน
ตำบล :
  เสือโฮก
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  0966619822
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๗ เมษายน ๒๔๘๒
อีเมล์ :
  noentahn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือโฮก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเนินถ่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินถ่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน