ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโรงวัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090026
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  090026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโรงวัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadrongwua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวัดโรงวัว
ตำบล :
  เสือโฮก
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056415809
โทรสาร :
  056413239
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  wadrongwua@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือโฮก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:36:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโรงวัว


นายนิยม สงเคราะห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงวัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน