ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเต่าดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090027
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  090027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเต่าดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtaodum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองเต่าดำ
ตำบล :
  เสือโฮก
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056449023
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคมพ.ศ.2470
อีเมล์ :
  taodum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือโฮก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองเต่าดำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเต่าดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน