ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมามูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090029
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  090029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธรรมามูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattunmamoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านธรรมามูล
ตำบล :
  ธรรมามูล
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  08-1284-6089
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  wattunmamoon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลธรรมามูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธรรมามูล


นายสมกมล จ๋วงพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมามูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน