ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090030
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  090030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดดักคะนน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dukkanon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดักคะนน
ตำบล :
  ธรรมามูล
อำเภอ :
  เมืองชัยนาท
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17000
โทรศัพท์ :
  056457870
โทรสาร :
  056457863
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2475
อีเมล์ :
  chumchonwatdukkanonschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชัยนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาบตำบลธรรมามูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน


ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน