ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090034
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  090034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannernpai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเนินไผ่
ตำบล :
  วัดโคก
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17110
โทรศัพท์ :
  056491372
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วัดโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:55:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน