ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิกุลงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090036
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  090036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพิกุลงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpikulngam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าหาด
ตำบล :
  คุ้งสำเภา
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17110
โทรศัพท์ :
  056491371
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมโนรมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:04:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพิกุลงามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน