ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090037
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  090037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwatsrimaneewan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคุ้งสำเภา
ตำบล :
  คุ้งสำเภา
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17110
โทรศัพท์ :
  056491827
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  srimaneewan_siri@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คุ้งสำเภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 12:58:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)


นางรุ่งทิพย์ ชาติดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน