ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090038
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  090038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลมโนรมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANMANOROM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคุ้งสำเภา
ตำบล :
  คุ้งสำเภา
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17110
โทรศัพท์ :
  056491286
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2467
อีเมล์ :
  anubanmanorom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:59:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์


นายมานะ เพียรมุ่งงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน