ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090043
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  090043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดใหญ่
ตำบล :
  ท่าฉนวน
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17110
โทรศัพท์ :
  056410513
โทรสาร :
  056410513
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2459
อีเมล์ :
  18010038@cnt.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าฉนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 13:41:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)


นางสาวพิกุล แย้มเจิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน