ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090044
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  090044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwittaya 57
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าฉนวน
ตำบล :
  ท่าฉนวน
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17110
โทรศัพท์ :
  056434238
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  Thairathwittaya57@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าฉนวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)


นางเบญจพร เสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน