ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090048
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  090048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HANGNUMSAKORN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหางน้ำสาคร
ตำบล :
  หางน้ำสาคร
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17170
โทรศัพท์ :
  0819535972
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  hangnumsakorn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หางน้ำสาคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:18:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)


นายสมาน ฟักนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน