ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตาตน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090049
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  090049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองตาตน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGTATON SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองตาตน
ตำบล :
  อู่ตะเภา
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อู่ตะเภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:33:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองตาตน


นางสาวพัชรี แซ่เล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาตน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน