ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแตง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090052
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010055
รหัส Obec 6 หลัก :
  090052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแตง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONTHANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนแตง
ตำบล :
  หางน้ำสาคร
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  1770
โทรศัพท์ :
  056447394
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2490
อีเมล์ :
  saman2507@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:19:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแตง


นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแตง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน