ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090055
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  090055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklongklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคลองกลาง
ตำบล :
  วัดโคก
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17170
โทรศัพท์ :
  056431311
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2486
อีเมล์ :
  saman2507@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วัดโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:16:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน