ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090056
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  090056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banraipattana scholl
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านไร่พัฒนา
ตำบล :
  ไร่พัฒนา
อำเภอ :
  มโนรมย์
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17170
โทรศัพท์ :
  056447129
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/5/2494
อีเมล์ :
  raipattana@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่พัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:39:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)


นายบุญเลิศ ป้องแก้วน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน